In internetverkeer wordt portaal gebruikt als een web-pagina die dienst doet als "toegangspoort" tot een reeks andere websites, die over hetzelfde onderwerp gaan. Soms dus synoniem van start- of hoofdpagina, maar meestal ook als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie binnen een onderwerp.

De Engelse naam, die ook veel in Nederlandse teksten gebruikt wordt, is portal.

Veeleer dan te proberen een eenduidige en algemeen geldige definitie te geven, volgen hierna enkele veel gebruikte definities of pogingen tot definitie.

Een webtoepassing die via een eenvormige gebruikersinterface toegang geeft tot een gevarieerd aanbod aan informatiebronnen. Meer dan een webpagina met links naar andere toepassingen. De universele, verpersoonlijkte toegang tot elke toepassing of informatiebron. Beveiligde en verpersoonlijkte toegang tot inhoud en toepassingen.
Advertentie